1. Door corona maatregelen van de overheid kunnen definitief geboekte cursussen, workshops en planningen zonder voorafgaand overleg door RolanddeZeeuwFotografie worden gewijzigd. Cursussen worden nooit geannuleerd maar opgeschort. In overleg is het ook mogelijk om een cursus om te zetten naar online lessen. Die optie zal je vrijblijven worden aangeboden.  Over nieuwe planningen wordt altijd rechtstreeks met je gecommuniceerd en er wordt dan zo snel als mogelijk in overleg een nieuwe datum met je geboekt.
 2. Je kunt je inschrijven voor een cursus via het inschrijfformulier van deze site. Inschrijving geldt voor de duur van de gehele cursus.
 3. Als je je inschrijft ben je gehouden aan de verplichting om het cursusbedrag te voldoen binnen de termijn die op de bevestiging staat vermeld.   
 4. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je de factuur (via Email) die uiterlijk op de genoemde betaaldatum op onze rekening moet zijn bijgeschreven. Pas dan kan de inschrijving definitief worden gegarandeerd.
 5. Betaling in twee termijnen geldt uitsluitend voor de arrangementen twee en drie. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je eerste factuur voor 50% van het inschrijfbedrag dat uiterlijk op de genoemde betaaldatum op onze rekening moet zijn bijgeschreven. De factuur voor het resterende bedrag ontvang je dan één maand later (tenzij anders is afgesproken). 
 6. Pas als het factuurbedrag (of de eerste termijn, zie punt 4) op onze rekening is bijgeschreven is de inschrijving definitief. 
 7. Schrijf je met twee tegelijk in dan gaat de factuur altijd naar het adres van de aanmelder.
 8. Bij annulering door de inschrijver vindt nooit restitutie van het cursusbedrag plaats. In dat geval wordt altijd gezocht naar een vervangende cursusdatum.
 9. Als een cursus door onvoldoende deelname niet kan doorgaan zal door RolanddeZeeuwFotografie een alternatief worden geboden of zal het inschrijfbedrag worden teruggestort. 
 10. Gemiste lessen worden nooit verrekend. Een gemiste les kan op een andere datum worden ingehaald.
 11. Inschrijving wordt behandeld in volgorde van binnenkomst. Mocht een cursusdatum vol zijn dan ontvang je altijd een voorstel voor een andere datum.
 12. RolanddeZeeuwFotografie houdt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.
 13. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt nooit teruggave van het cursusbedrag plaats.
 14. Ingeval van verhindering waardoor een cursusdag niet kan worden gevolgd, zal de mogelijkheid worden geboden om aan een andere cursusperiode deel te nemen. 
 15. RolanddeZeeuwFototgrafie behoudt zich het recht voor de vervolgcursus fotograferen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen (minimaal drie deelnemers). In dat geval wordt een nieuwe cursusperiode aangeboden. Mocht je hiervan geen gebruik kunnen maken dan wordt het cursusbedrag volledig aan je terug betaald. De basiscursus fotograferen gaat altijd door.
 16. Als de vervolgcursus fotograferen is gestart maar gedurende de cursusperiode zijn er minder dan het mininaal aantal deelnemers, dan zal de cursus toch volledig worden afgerond.
 17. RolandeZeeuwFotografie handelt conform de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie en is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 51131862.
 18. RolandeZeeuwFotografie respecteert de privacy van haar klanten en vastgelegd in het document "Ons Privacybeleid".

Voorwaarden voor de fotoreis naar Luang Prabang, Laos 2021

 1. Aanmelden gebeurt uitsluitend via het aanmeldformulier dat je krijgt toegestuurd via email.
 2. Nadat het formulier volledig en ondertekend is ingevuld en bij ons binnen is ben je aangemeld voor de fotoreis.
 3. Na aanmelding voldoe je de aanbetaling van € 400,--. 
 4. De fotoreis gaat door zodra zich minimaal vijf deelnemers hebben aangemeld.
 5. Bij minder dan vijf deelnemers gaat de fotoreis niet door. De aanbetaling wordt dan meteen weer op je rekening terugestort.
 6. Zodra doorgang van de reis definitief is ontvang je daarvan meteen bericht tezamen met de factuur voor de restantbetaling die dan binnen zeven dagen op onze rekening moet zijn bijgeschreven.
 7. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het boeken van de intercontinentale vlucht zodra vaststaat dat de fotoreis definitief doorgaat.
 8. RolanddeZeeuwFotografie zorgt ervoor dat reisorganisatie WAQ de hotelreservering in Luang Prabang vastlegt.
 9. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste formaliteiten zoals geldig paspoort, reisverzekering, inentingen (indien van toepassing) e.d.

Spelregels voor kadobonnen

De Bon

 • moet altijd vooraf worden voldaan en is geldig zodra het bedrag waarvoor de bon is uitgeschreven, op de rekening van RolanddeZeeuwFotografie is bijgeschreven.
 • is tot één jaar na de uitgiftedatum geldig. Hierna vervalt de bon.
 • is niet inwisselbaar voor contacten.
 • dient te zijn voorzien van een door RolanddeZeeuwFotografie uitgegeven referentienummer. Zonder deze referentie is de bon niet geldig.
 • kan niet worden ingewisseld voor reeds geboekte cursussen en workshops.
 • kan alleen worden gebruikt voor cursussen en workshops van RolanddeZeeuwFotografie.
 • is overdraagbaar, bijvoorbeeld om aan iemand anders dan die op de bon staat vermeld, kado te doen.
 • De waarde van de bon wordt in mindering gebracht op het factuurbedrag, na vermelding van het referentienummer. Dit dient bij de boeking te worden vermeld. 
 • Als de waarde van de bon hoger is dan het bedrag van een cursus of een worskhop dan kan het verschil niet worden verrekend.
 • Er kan slechts één weggeefbon per deelnemer voor dezelfde cursus of workshop worden ingewisseld.