Onze cursusvoorwaarden

 1. Je kunt je inschrijven voor een cursus of workshop via het inschrijfformulier van deze site. Inschrijving geldt voor de duur van de gehele cursus.
 2. Als je je inschrijft ben je gehouden aan de verplichting om het cursusbedrag volledig te voldoen binnen de termijn die op de bevestiging staat vermeld. 
 3. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je via e-mail de factuur met een betaalverzoek dat direct moet worden voldaan om de inschrijving definitief te kunnen maken. Zolang de betaling niet is ontvangen kan de deelname niet worden gegarandeerd. 
 4. Betaling in twee termijnen geldt uitsluitend voor de arrangementen waarvoor dat uitdrukkelijk is aangegeven. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je het eerste betaalverzoek voor 50% van het inschrijfbedrag dat uiterlijk op de genoemde betaaldatum op onze rekening moet zijn bijgeschreven. Het betaalverzoek voor het resterende bedrag ontvang je dan één maand later (tenzij anders is afgesproken). Bij het betaalverzoek is de factuur toegevoegd.
 5. Pas als het factuurbedrag (of de eerste termijn, zie punt 4) op onze rekening is bijgeschreven is de inschrijving definitief. 
 6. Schrijf je met twee tegelijk in dan gaat het betaalverzoek altijd naar het adres van de aanmelder.
 7. Bij annulering , of tussentijdse beëindiging van de cursus, om welke reden of oorzaak dan ook, vindt nooit restitutie van het cursusbedrag plaats. In dat geval wordt altijd gezocht naar een alternatieve cursusdatum.
 8. Gemiste lessen, om welke reden of oorzaak dan ook, worden nooit verrekend. Een gemiste les kan altijd (en in overleg) op een andere datum (kostenloos) worden ingehaald (zie ook punt 9).
 9. Als je zonder voorafgaande afmeldig niet verschijnt op de geplande les, dan vervalt het recht om de gemiste les kostenloos in te halen.
 10. Inschrijving wordt behandeld in volgorde van binnenkomst. Mocht een cursusdatum vol zijn dan ontvang je altijd een voorstel voor een andere datum.
 11. Alle diensten van RolanddeZeeuwFotografie vallen onder de KOR (Klein Ondernemerschaps Regeling) en is er geen BTW verplichting. BTW zal ook niet op de factuur worden vermeld. 
 12. RolanddeZeeuwFotografie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.
 13. Als de vervolgcursus fotograferen is gestart maar gedurende de cursusperiode zijn er minder dan het mininaal aantal deelnemers, dan zal de cursus toch volledig worden afgerond.
 14. RolandeZeeuwFotografie handelt conform de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie en is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 51131862.
 15. RolandeZeeuwFotografie respecteert de privacy van haar klanten en vastgelegd in het document Ons Privacybeleid.

Spelregels voor kadobonnen

De KadoBon

 • moet altijd vooraf worden voldaan en is geldig zodra het bedrag waarvoor de bon is uitgeschreven, op de rekening van RolanddeZeeuwFotografie is bijgeschreven.
 • voor de betaling van de kadobon ontvang je een betaalverzoek en dient eerst te zijn voldoen voordat de kadobon wordt verstuurd. Bij het betaalverzoek is de factuur toegevoegd.
 • is tot één jaar na de uitgiftedatum geldig. Hierna vervalt de bon.
 • is nooit inwisselbaar voor contacten, ongeacht de omstandigheden en reden.
 • dient te zijn voorzien van een door RolanddeZeeuwFotografie uitgegeven referentienummer. Zonder deze referentie is de bon niet geldig.
 • kan niet worden gebruikt voor reeds geboekte cursussen en workshops.
 • kan alleen worden gebruikt voor cursussen en workshops van RolanddeZeeuwFotografie.
 • is overdraagbaar, bijvoorbeeld om aan iemand anders dan die op de bon staat vermeld, kado te doen.
 • De waarde van de bon wordt in mindering gebracht op het factuurbedrag, na vermelding van het referentienummer. Dit dient bij de boeking te worden vermeld. 
 • Als de waarde van de bon hoger is dan het bedrag van een cursus of een worskhop dan kan wordt het verschil nooit verrekend.