Privacybeleid Roland de Zeeuw Fotografie & Roland de ZeeuwFotocursussen

OVER ONS

Roland de Zeeuw fotografie & RolanddeZeeuwFotocursussen (hierna “wij” & “ons”) is gevestigd op Reigerskamp 377, 3607HW,  Maarssen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK nummer 51131862.

Roland de Zeeuw Fotografie & Roland de Zeeuw Fotocursussen is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Zo snapt u precies hoe wij werken.

HET DOEL VAN DIT BERICHT 

In het kader van het aanbieden van diensten verzamelen wij gegevens over u, dit worden persoonsgegevens genoemd. Deze verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen met betrekking tot onze diensten en hoe wij deze informatie zullen verzamelen, gebruiken, delen, bewaren en beveiligen. In deze verklaring beschrijven wij ook uw individuele rechten, waaronder uw recht te weten welke gegevens over u bewaard worden, hoe deze gegevens verwerkt worden en hoe u beperkingen kunt opleggen aan het gebruik van uw gegevens.

WAAROM HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NODIG? 

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de uitvoering van uw verzoek voor een dienstverlening (aanmelding voor een cursus of workshop of voor het opvragen van een offerte)van ons, om een dienst te kunnen aanbieden, om in te gaan op persoonlijke verzoeken en om klachten over of van u te kunnen behandelen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server. Uw gegevens worden door ons nooit gecombineerd met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET? 

Persoonsgegevens geven informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als aanbieder van fotografiediensten, zoals hoervoor benoemd, verwerken wij de volgende gegevens:

  1. Gewone persoonsgegevens; dit zijn uw geslacht, naam, titel, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS? 

Om ons in staat te stellen u een dienst aan te bieden, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Wanneer u ons mailt, belt, schrijft, of een formulier via onze website invult, verstrekt u ons persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, lezen wij uw unieke online elektronische identificatiecode: het IP-adres

WANNEER DELEN WIJ UW GEGEVENS? 

Wanneer wij uw gegevens verzamelen en/of opslaan, worden wij gezien als de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen de organisatie die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Op het moment dat wij gebruik maken van derden om uw gegevens te verwerken, is die partij de verwerker, deze opereert altijd uit naam van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien u bezwaar maakt tegen het verzamelen, beheren en delen van uw gegevens, kunnen wij u mogelijk geen diensten aanbieden. Wanneer u bij ons details over onze diensten of een prijsopgave aanvraagt, menen wij een legitiem zakelijk belang te hebben om u verdere informatie over diensten te verstrekken. U kunt op elk gewenst moment verzoeken van dergelijke marketingactiviteiten te worden uitgesloten. 

UW RECHTEN 

Ten aanzien van het beheer en de bewaring van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 

  1. Recht op duidelijke informatie: u heeft het recht te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden; 
  2. Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft verzameld in te zien 
  3. Recht van bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde uitzonderingen moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. 
  4. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: u mag bezwaar maken tegen het verwerken of van bepaalde delen van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde uitzonderingen moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken van deze delen van uw persoonsgegevens. 
  5. Recht van rectificatie en aanvulling: u heeft het recht incomplete of onjuiste gegevens aanvullen of verbeteren; 
  6. Recht op vergetelheid: behoudens bepaalde voorwaarden moeten organisaties uw persoonsgegevens wissen als u daarom vraagt 
  7. Recht op dataportabiliteit: het recht een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen;
  8. Recht op een menselijk blijk bij besluiten: soms kunnen organisaties besluiten automatisch nemen, bijvoorbeeld door middel van automatisch profileren. Als dergelijke besluiten consequenties voor u hebben kunt u zich beroepen op dit recht en eisen dat een mens de gegevens opnieuw beoordeelt. 

U kunt uw individuele rechten op elk moment uitoefenen. Zoals wettelijk is vastgelegd, zullen we geen kosten in rekening brengen om deze verzoeken te verwerken. Wanneer uw verzoek echter beschouwd wordt als repetitief, volledig ongegrond en/of buitengewoon, zijn wij gerechtigd om redelijke administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer u uw individuele rechten uitoefent, kunnen wij in sommige situaties mogelijk niet volledig aan uw verzoek voldoen. Wanneer u ons bijvoorbeeld verzoekt al uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zijn wij mogelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren ten behoeve van belastingheffing en andere wettelijke doeleinden.

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS 

We zullen alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van uw gegevens te beschermen.

KLACHTEN 

Als u niet tevreden bent met een aspect van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neemt u dan contact met ons op.

CONTACT 

Als u vragen heeft over dit bericht, het gebruik van uw gegevens en uw individuele rechten, neem dan contact met ons op: 

RolanddeZeeuwFotografie
Reigerskamp 377
3607HW Maarssen
telefoon 06-34235403
info@rolanddezeeuwfotografie.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 51131862. BTW nr NL075486131